Bungalowpark De Bremerberg

Veelgestelde vragen - Verkoop | De Bremerberg

Veelgestelde vragen

Uw eigen bungalow én mede-eigenaar zijn van het park De Bremerberg!  
Een unieke combinatie. Maar hoe zit dat in elkaar?

Is er een internetaansluiting mogelijk?

 • Er is een gezamelijke TV en Internet aansluiting, na aankoop van een modem het u een Internetverbinding.

Kan ik de bungalow zelf verhuren en zijn daar kosten aan verbonden?

 • De vereniging exploiteert een verhuurkantoor dat bemiddelt bij het verhuren van uw bungalow. De prijslijst hiervan staat op onze website. Over het kale verhuurbedrag van elke reservering is 75% voor de eigenaar en 25% voor het verhuurkantoor, dit wordt automatisch maandelijks door het verhuurkantoor geregeld en aan u overgemaakt. Bij verhuur door het verhuurkantoor worden een aantal zaken voor u geregeld, zoals de schoonmaak, calamiteiten zoals vervangen van servies o.i.d. Bij storingen wordt uiteraard contact met u opgenomen.
  Gazononderhoud kan geregeld worden door de fa. Brunia hier in de buurt. Zij maken een offerte voor u op aanvraag.
  Mocht u de bungalow willen verhuren, dan wordt deze gekeurd door een onafhankelijke partij.  Na een goedkeuring en het maken van foto’s (deze maken wij zelf ), komt de bungalow op de website te staan waar online gereserveerd kan worden: www.bremerberg.nl/accommodaties of via Booking.com. Ook heeft u dan zelf inzicht in de periodes waarin de bungalow gereserveerd is. Uiteraard kunt u ook zelf van de bungalow gebruik maken en blokkeren voor eigen gebruik.

 • Bij eigen verhuur is er sprake van een verplichte afdracht van 7,5% op basis van een gemiddelde huur á € 600,- per maand.  Hier vindt u ons beleid m.b.t. eigen verhuur.

Hoe groot is de bungalow?

De bungalows zijn van origine 47-49 M² en kunnen uitgebouwd worden tot max 80  

Zijn honden toegelaten?

 • Huisdieren zijn welkom, mits zij niet op het park worden uitgelaten en niet loslopen. En zolang ze natuurlijk geen overlast veroorzaken. Wilt u erop toezien dat u de uitwerpselen van uw hond verwijdert uit het gras en de berm. 

Mag ik een schuur plaatsen of een carport?

 • Ja, u mag een schuur plaatsen die in overeenstemming is met de geldende regels van het park.  U kunt dit aanvragen via het bestuur. Na toestemming is bouwaanvraag bij de gemeente Dronten aanvullend vereist. Het plaatsen van een carport is niet toegestaan.

Kan ik met mijn auto in de buurt van de bungalow komen?

 • Hoeveel auto’s mag ik bij mijn bungalow parkeren? U kunt in principe 1 auto op een parkeerplaats bij uw bungalow in de buurt parkeren. Op de centrale parkeerplaats bij de receptie is plaats voor meerdere auto’s.

Wat zijn de jaarlijkse eigenaarslasten?

 • Er is een verplichte kapitaalstorting aan de Coöperatieve Vereniging van € 5.331,92. De verkopende eigenaar kan u daarover informeren.
 • Volgens de erfpachtvoorwaarden, art. 7 "Gebruik", punt 1, geldt: "het in ondererfpacht uitgegeven perceel mag slechts worden gebruikt tot het stichten en instandhouden van een tweede woning", permanente bewoning wordt derhalve niet toegestaan.
 • De jaarlijkse eigenaarslasten zijn momenteel:
  •  Ledenbijdrage + erfpacht aan de Vereniging: € 1.240,- + € 710,- = € 1.950,-
  • Forensenbelasting (afhankelijk van WOZ waarde): tussen  ± € 550 / € 760
  • Onroerende-zaakbelasting 0,1187% van de WOZ-waarde (2024:  65.000 - 200.000)
  • Rioolrecht: ± € 170,-
  • Waterschapsbelasting 0,0422 % van de WOZ-waarde
  • Totaal kosten =  ± € 3.000
 • Gas, water en electraverbruik, afhankelijk van eigen verbruik, volgens meterstanden.
  De erfpachtcanon (€ 710,- per jaar) is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 • Er is geen sleutelafgifte bij de receptie. Afspraak voor bezichtiging verloopt via de verkopende eigenaar/ makelaar.
 • De bungalow kan via het verhuurkantoor van de Bremerberg voor u verhuurd worden. Inlichtingen daarover zijn te verkrijgen bij de receptie.

Mag ik permanent wonen op het bungalowpark?

 • Permanent wonen, dan wel verhuren met het oogmerk van permanente bewoning is, behoudens enkele door de Gemeente Dronten benoemde uitzonderingen, verboden. Er kan op gehandhaafd worden, waarbij dan alle consequentie voor úw rekening zijn.

Wat betekent erfpacht of kapitaalstorting?

 • Korte toelichting op ‘erfpacht’ en ‘kapitaalstorting’ Als u een bungalow koopt op het park De Bremerberg dan koopt u méér dan alleen een bungalow: u bent mede eigenaar van het park als geheel. Dat bent u doordat aan de koop van de bungalow het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging De Bremerberg is verbonden.  U kunt genieten van uw huisje én u beslist, als lid van de vereniging, mee over de voorzieningen rond uw bungalow. Een uitdagende combinatie die velen aanspreekt! U hebt immers invloed op de inrichting van het park waar uw recreatieve bungalow deel van is. Dit is, kort samengevat, wat De Bremerberg zo bijzonder maakt.
 • Uw bungalow staat op een stuk grond, een kavel van 225 m2. Als u de bungalow koopt, koopt u niet de grond, u koopt alleen de opstal. De grond waar uw bungalow op staat, hoort bij het vakantiepark en het park verpacht de grond aan u. De hoogte van de erfpachtcanon is steeds voor vijf jaar bekend. De laatste keer is de hoogte van de erfpachtcanon, op dit moment € 710,00 per jaar, vastgesteld in 2017. De volgende wijziging is dus te verwachten in 2022. U weet dus waar u aan toe bent én u bent erbij betrokken als de hoogte van de erfpacht wordt veranderd.
 • Dat meebeslissen werkt zo. De Bremerberg omvat méér dan de optelsom van 220 bungalows: er is een zwembad, een tennisbaan, een recreatieruimte, er zijn paden, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen, er zijn containers waar u uw huisvuil kwijt kunt, een stortplaats voor grof huisvuil en een andere stortplek voor groot groen, er is een speeltuintje, een receptie. En ga zo maar even door. Al die gemeenschappelijke voorzieningen worden gemeenschappelijk beheerd en afspraken daarover worden gemaakt  in de algemene ledenvergaderingen die tenminste tweemaal per jaar worden georganiseerd. De Bremerberg is een Coöperatieve Vereniging. De eigenaren van de bungalows ofwel de leden van de vereniging, kiezen hun bestuur, stellen de jaarlijkse begroting vast, geven hun goedkeuring aan de jaarrekening en beslissen samen over de toekomst van het park en de voorzieningen die in stand worden gehouden voor de leden én voor de recreatieve huurders. De begroting van de vereniging bestaat grotendeels uit twee belangrijke posten aan de ontvangstzijde: de opbrengst  van de erfpacht en de jaarlijkse ledenbijdrage (noem het ‘contributie’).
 • Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 15 december 2012 is besloten dat een erfpachter voor 1 januari 2021 een nieuw eeuwigdurende erfpacht kan afsluiten met de vereniging.  Een heldere afspraak zodat u als eigenaar met een bungalow op erfpacht weet waar u aan toe bent én van belang bij het eventueel verkrijgen van een hypotheek bij de aankoop van een bungalow.
 • Destijds moest voor met name de aankoop van de grond van het park geld worden geleend, omdat de vereniging niet over eigen kapitaal beschikte. De goedkoopste manier van financieren was een renteloze lening van de leden, via een verplichte deelname in het ledenkapitaal ten bedrage van € 5.331,92 per lidmaatschap. Bij verkoop wordt het eigendomsrecht van de bungalow overgedragen, inclusief het bedrag van de kapitaalstorting van € 5.331,92. De bijbehorende kavel is eigendom van de vereniging, de nieuwe bungaloweigenaar wordt erfpachter van deze kavel.
 • Tot slot: Aan deze publieksvriendelijke uitleg kan geen enkel recht worden ontleend. Statuten, huishoudelijk reglement, Algemene voorwaarden erfpacht en daarop gebaseerde uitvoeringsregels of beleidsregels gelden onverkort.